b/w, foto, kodak, zenit-et

tūkstantis varstų

zenit et / monoklis / kodak bw400cn

Nuo mano lango lig tavo durų tūkstantis varstų.
Per visą naktį po visą miestą šešėlių žingsniai.
<…>
Nuo mano delno lig tavo skruosto prieblandos vėsios,
Šešėlių žingsniai, užburtas rūmas, vaiduoklių aidas.

/V.Kernagis/