kasdienybė

moto

bestumiant dviratį į kalną ar bėgant sunkiai bedėliojant kojas visad kartoju sau:

vienas nueitas žingsnis, vienu žingsniu priartina tikslą.