kelionės, šiaurėn

#64

Pabaigos diena. Grįžau beveik namo, savas žmogus, draugai, dušas, švarus rūbai, maistas, vynas, pasakojimai.

Kelionės statistika yra po žemėlapiu, nėra ką komentuoti. Tai ilgiausia mano kelionė, ilgiausia kai važiavau vienas (54 dienas), daugiausia kilometrų, daugiausia aplankytų šalių, dauguma pirmą kartą.

Ką pasiimsiu iš šitos kelionės? Kad maži žingsneliai leidžia atlikti didelius darbus. Kad galiu kontroliuoti tik savo mintis ir tai yra labai daug.

Jau girdžiu klausimą, o tai kur toliau? Idėjų yra, net ne viena, reikia tik pradėti planuoti, reikia surasti laiko keliavimui, reikia daug dar ko, bet viskas savo laiku.