kelionės, šiaurėn

#15

Daug lėtų metrų aukštyn, daug greitų kilometrų žemyn. Aukštyn sunkiai dantis sukandus. Žemyn su vėjeliu ir šypsena.

Jau trečią kartą važiuoju per Prancūziją ir vis labiau ją įsimyliu. Reikia pradėti mokytis prancūzų kalbos. Hau!