kaip.tik.ten del.icio.us Ko gero gražiausias eilėraštis pasaulyje

2007.10.09, 17:55

Kažkaip paskutinę savaitę vaikštau ir deklamuoju sau po nosimi šį V.M. Putino eilėraštį, ypač antrą stulpelį, taip užstrigo, kad sukasi sukasi. Ir nekokia daina, bet būtent šitos eilutės. Prisimenu, kai pirmą kartą perskaičiau šitą eilėraštį, nepatikėjau, kad žmogus gali taip taikliai ir gražiai parašyti...

Tyli naktis, šviesi rudens naktis,
Skambi kaip dainiaus kankliai šilkastygiai,
Pilkus laukus, ir pievas, ir girias
Užliejo sidabru taip lygiai lygiai.
Vėlai nuklydau aš į tuščią lauką
Tavim pasigėrėt, gilus dangau.
Pakėliau veidą į žvaigždėtą aukštį –
Ir tartum lašas jūroj išnykau.
Ir nežinau, kad šioj buities kelionėj
Minu vien žemės tremtinio takus,
O mano džiaugsmas, poilsis ir laisvė
Toli, kaip aukštos žvaigždės ir dangus.
Ir nežinau, kad ryt ir vėl su saule,
Ant veido užsimovęs margą kaukę,
Žingsniuosiu, kaip lig šiol, į šviesų rūmą,
Kur nieks manęs nei sveikina, nei laukia.
Ir nežinau, kad visos mano dienos
Bus be vilties skausminga vienuma,
Kur mano siela kaip nyki liepsnelė
Klajos, dangaus žvaigždėto laukdama.
Tyli naktie, šviesi rudens naktie!
Tau daug yr žiburių dangum spindėti,
O man širdis viena, tyli, liūdna:
Tau šviesti ir spindėt, o man mylėti

kaip.tik.ten del.icio.us Pozityvas apie vyrus

2007.10.05, 16:41

Mylinčios akys mato žmoguje daugiau, negu nemylinčios...
Citata iš Delfi :) Gerą staipsnį įpliekė O. Lapinas "Grąžinkime vyrus namo". Tikiuosi, kitą savaitę sulauksime straipsnio Išvarykime moteris į lauką.