kaip.tik.ten del.icio.us ssh + bash + utf-8

2009.09.03, 09:14

Jei kada kam kilo mintis dėl SILC/IRSSI utf-8 palaikymo, turbūt žino, kad tam yra paprastos instrukcijos, kurias lengva atsiminti (lakoniškas variantas čia), savaime aišku neminint pačio terminalo prieigos programos nustatymų, kurie bent kiek pažengusiam vartotojui turėtų būti savaime suprantami.

Taigi, kaip mėgstu sakyti: easy to remember the rule of three

export LANG=lt_LT.UTF-8

alias screen='screen -U'

ir aišku

/set term_charset=utf-8

 

Deja, paprastumas būna apgaulingas.

Neseniai atradau skirtumą tarp .bashrc ir .bash_profile. Nors google šaltiniai sako, kad .bashrc kraunamas kiekvieną kart kuriant naują screen terminalą, o .bash_profile kraunamas tik prisijungus (taigi paleidus screen turėtų užsikrauti .bashrc), kartais keisti dalykai atsitinka. Ir nors set komanda rodys, kad visi variable'ai užkrauti, realiai tai neveiks kaip norėtusi.

Tad geriau pirmas dvi komandas surašyti į .bash_profile failą, o .bashrc naudoti tik specifinėms reikmėms.

kaip.tik.ten del.icio.us wasn't so hard

2008.04.08, 09:53

Vakar apturėjom jau trečią (3) BizTalk community susirinkimą (summit).

Turėjau garbės pristatyti vieną temą, iš kurios mūsų didžiai gerbiamas MVG (most valuable guest) išgimdė porą užduočių su galimybę laimėti prizų.

Turiu garbės pranešti, kad vieną užduotį įvykdžiau.

Esmė buvo konvertuoti kompiliuojamą c# skriptą į lengvai kramtomą, in-line kompiliuojamą PowerShell scriptą.

Ir štai rezultatai.

Užduotis:

#region ResumeInstances
        static void ResumeInstances()
        {

            BizTalkOperations ops = new BizTalkOperations("server1", "BizTalkMgmtDb");

            IEnumerable enumb = ops.GetServiceInstances();
            IEnumerator enumt = enumb.GetEnumerator();
            try
            {
                while (enumt.MoveNext())
                {
                    object inst = enumt.Current;
                    if (inst is MessageBoxServiceInstance)
                    {
                        MessageBoxServiceInstance msginst = inst as MessageBoxServiceInstance;
                        if (
                            (msginst.Class == ServiceClass.Orchestration) &&
                            (msginst.InstanceStatus == InstanceStatus.Suspended) &&
                            (msginst.ServiceType.ToString().Contains("BizTalkServerProject1.Orchestration1"))
                            )
                        {
                            try
                            {
                                ops.ResumeInstance(msginst.ID);
                                Console.WriteLine("Succeded resume %1", msginst.ID);
                            }
                            catch (Exception e)
                            {
                                Console.WriteLine("Failed resume %1", msginst.ID);
                            }
                        }
                    }
                }
            }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine("Some error occured: " + e.Message); };

}

#endregion

PowerShell scriptas:

[Reflection.Assembly]::LoadFile("C:/Program Files/Microsoft BizTalk Server 2006/Microsoft.BizTalk.Operations.dll")
$btObj = new-object Microsoft.BizTalk.Operations.BizTalkOperations("server1", "BizTalkMgmtDb")
foreach ($obj in $btObj.GetServiceInstances()){
    if ($inst = $obj -AS [Microsoft.BizTalk.Operations.MessageBoxServiceInstance]){
        if ($inst.Class.ToString() -eq "Orchestration" -AND $inst.InstanceStatus.ToString() -eq "Suspended" -AND $inst.ServiceType.ToString().Contains("orchestrationName")){
            Write-Host "Found ID:" $inst.ID " ServiceStatus:" $inst.InstanceStatus " ServiceClass:" $inst.Class " "
            Write-Host "ServiceType:" $inst.ServiceType
            $btObj.ResumeInstance($inst.ID)
        }
    }
}

Dėkui Romualdui už hint'us

kaip.tik.ten del.icio.us soap made my day

2007.02.06, 13:28

taip netyčia užtikau tokį blog įrašą "The S stands for Simple"
nežinau kaip jums, bet mane šitas užvežė. juodai. prasiuntinėjau visiems, kas iš pažįstamu gali būti susidūręs su SOAP'u. gaila tokių nedaug buvo..

kaip.tik.ten del.icio.us man patinka sql

2007.01.09, 12:00

Šian iškilo klausimėlis, kaip neužgaišaus daug laiko gauti sąrašą valandų pvz. nuo "2007-01-01 00:00:00" iki "2007-01-10 12:00:00", suskirstyta kas pusvalandį.

"SQL is a Saviour!"


declare @tim as datetime
set @tim = '2007-01-01 00:00:00'
while @tim <'2007-01-10 12:00:00'
begin print convert(varchar(19), @tim,120)
   set @tim = dateadd( minute, 30, @tim)
   continue
end


gautus rezultatus itin paprasta įsikelti į xls.